top of page

วิทยาการหุ่นยนต์

เดนมาร์กได้พัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิทยาการหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นผู้นำระดับโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมนี้มีบริษัทมากกว่า 400 แห่งที่มุ่งเน้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว ขณะที่สถานที่ทำงานประมาณ 700 แห่งใช้โซลูชันหุ่นยนต์อย่างจริงจัง โซลูชันใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทเอกชน สถาบันวิจัย และองค์กรสาธารณะ มีแม้กระทั่งองค์กรอย่างเป็นทางการที่ประสานกลุ่มระดับชาติ การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ร้อยละ 80 ของอุตสาหกรรมคาดว่าผลประกอบการจะเติบโต และเกือบครึ่งหนึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ในปี 2565


เดนมาร์กในฐานะซัพพลายเออร์หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และโดรนสร้างรายได้ DKK 21.1 พันล้านในปี 2564 ซึ่งในจำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นการส่งออก. โซลูชันจากบริษัทเดนมาร์กมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทั่วโลก เดิมที วิทยาการหุ่นยนต์มีประโยชน์หลักในการผลิต แต่ในปัจจุบัน วิทยาการหุ่นยนต์ของเดนมาร์กสามารถพบได้ในหลายภาคส่วน เช่น การก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ พลังงาน ลอจิสติกส์ และการขนส่ง
 

การใช้งานในระบบลอจิสติกส์และการขนส่งรวมถึงการจัดการและการบรรจุหีบห่อพร้อมตัวเลือกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นเนื่องจากเครื่องมือจับยึดที่ตั้งโปรแกรมได้ ภายในการก่อสร้างและการผลิต การใช้งานรวมถึงการเชื่อมขั้นสูง เนื่องจากเซ็นเซอร์สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะต่างๆ ด้วยความแม่นยำสูงสุด[1] ในด้านการดูแลสุขภาพ หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในการทำความสะอาดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ[2]


สถานะของเดนมาร์กในฐานะซัพพลายเออร์ในตัวเลขแรกสำหรับบทบาทของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจสีเขียวแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 78 ให้บริการโซลูชั่นที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนของลูกค้า


รับแรงบันดาลใจและรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ของเดนมาร์กและศูนย์กลางคลัสเตอร์ที่นี่:

 

 

 

[1] https://www.dira.dk/vidensbank/robottyper/

[2] https://www.healthcaredenmark.dk/healthcare-in-denmark/innovative-hospitals/robotics-in-healthcare/

bottom of page