top of page

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียซึ่งมีประชากรเกือบ 270 ล้านคนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 7 ของโลก โดยความเท่าเทียมของกำลังซื้อที่กระตุ้นโดยชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นเกือบ 70 ล้านคน (55% ของ GDP)

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว หนี้ภาครัฐที่ต่ำ และการบริหารการคลังที่รอบคอบ การเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีสาเหตุมาจากชุดนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลชาวอินโดนีเซียนำมาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การผ่อนคลายกฎระเบียบและปรับปรุงความแน่นอนและความโปร่งใสของธุรกิจ

 

รัฐบาลชาวอินโดนีเซียสามารถปรับปรุงบรรยากาศโดยรวมของตลาดผ่านการปฏิรูปโครงสร้างที่ขจัดความเสี่ยงในการลงทุน ประธานาธิบดีวิโดโดได้ประกาศแผนการปรับปรุงอันดับของประเทศในรายงาน Doing Business ที่เผยแพร่โดยธนาคารโลก โดยมีเป้าหมายที่จะขึ้นสู่อันดับที่ 40 ทั่วโลก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของอินโดนีเซียอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

อินโดนีเซียมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 ให้เหลือ 29% โดยอิสระ และมากถึง 38% ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงปารีส นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้ฟื้นฟูนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่จะบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2563 จากอัตราปัจจุบันที่ 96 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังบรรลุส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนในพลังงานผสมของประเทศเป็น 23 % ภายในปี 2568 อินโดนีเซียมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากมาย เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำ ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพและชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และแม้แต่มหาสมุทร

bottom of page